Faktury i paragony


Potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży stanowi wystawiony przez Sprzedającego dowód zakupu lub na żądanie Kupującego faktura VAT (w przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy w mailu do Sprzedającego o tym wspomnieć oraz zawrzeć wszystkie niezbędne dane, które mają się na niej znaleźć).